48 56/ 6562900 sekretariat@elana.pl

USŁUGI DODATKOWE

Oferujemy również następujące usługi:

Zespół Księgowości oferuje usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: ewidencja zapisów w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawdzenie pod względem księgowym oraz podatkowym dokumentów wystawionych przez Klienta, rozliczanie delegacji służbowych, przygotowywanie oraz wysyłanie potwierdzeń sald, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kontakt:
Jolanta Jakubowska
e-mail: j.jakubowska@elana.pl
tel. 56 656 27 26
tel. kom. 698 632 768

Doświadczony zespół IT świadczy szeroką gamę usług, m.in.: projektowanie i tworzenie sieci komputerowych, administracja sieciami oraz infrastrukturą informatyczną firmy, wynajmowanie przestrzeni w serwerowni dla celów kolokacji serwerów, projektowanie, tworzenie oraz hosting serwisów internetowych, migrację aplikacji biznesowych do środowiska wirtualizacyjnego, projektowanie i administracja bazami danych a także wsparcie informatyczne i prace serwisowe. Oferujemy naszym klientom także korzystne warunki dzierżawy serwerów i urządzeń sieciowych w tym serwery typu blade

Kontakt:
Grzegorz Inatlewski
e-mail:g.inatlewski@elana.pl
tel. 56 656 29 02
tel. kom. 728 525 365

Najwyższej klasy sprzęt IT oraz nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne umożliwiają zaoferowanie dostępu do Internetu o wysokich parametrach i klasycznych łączy telefonicznych. Niebawem wprowadzimy również usługi telekomunikacyjne oparte na protokole VOIP, które dadzą naszym klientom dodatkowe możliwości.
Kontakt:

Tomasz Serocki
e-mail: t.serocki@elana.pl
tel. 56 656 1540
tel. kom. 604 493 306

Wysoko wykwalifikowani specjaliści sprawują obsługę bhp i ppoż., m.in. w zakresie: obowiązków inspektora bhp i ochrony ppoż., sporządzania dokumentacji powypadkowej, przeprowadzania audytów w zakresie stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż., opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie bhp.

Kontakt:

Ilona Wit-Fereniec

e-mail: i.wit-fereniec@elana.pl

tel. 56 656 22 11