48 56/ 6562900 sekretariat@elana.pl

USŁUGI DODATKOWE

Oferujemy również następujące usługi:

Zespół Księgowości oferuje usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym: ewidencja zapisów w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sprawdzenie pod względem księgowym oraz podatkowym dokumentów wystawionych przez Klienta, rozliczanie delegacji służbowych, przygotowywanie oraz wysyłanie potwierdzeń sald, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kontakt:
Jolanta Jakubowska
e-mail: j.jakubowska@elana.pl
tel. 56 656 27 26
tel. kom. 698 632 768

Laboratorium Badań Środowiskowych wykonuje badania na stanowiskach i w środowisku pracy, analizy wód, ścieków, folii oraz analizy polimerowe. Część metod badawczych posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 330, sukcesywnie odbywa się rozszerzanie zakresu akredytacji.

Nasz zakres akredytacji

Certyfikat

Kontakt:

Agnieszka Zając

e-mail: a.zajac@elana.pl

tel. 56 656 26 16

tel. kom. 606 950 042

Wysoko wykwalifikowani specjaliści sprawują obsługę bhp i ppoż., m.in. w zakresie: obowiązków inspektora bhp i ochrony ppoż., sporządzania dokumentacji powypadkowej, przeprowadzania audytów w zakresie stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż., opiniowanie dokumentacji projektowej w zakresie bhp.

Kontakt:

Hanuta Gorzka

e-mail: h.gorzka@elana.pl

tel. 56 656 12 64, 56 656 12 55