KONTAKT

Dyrektor Zarządzający

Małgorzata Żarecka-Piątkowska
tel. +48 56/ 6561602
e-mail: mz.piatkowska@elana.pl

Kierownik Działu Handlu

Małgorzata Dziedzic-Kozłowska
tel. +48 56/ 6561604, 6562754
e-mail: m.dziedzic@elana.pl

Dyrektor Produkcji

Grzegorz Kwiatkowski
tel. +48 56/ 6562738
e-mail:grzegorz.kwiatkowski@elana.pl

Kierownik Działu Informatyki

Grzegorz Inatlewski
tel. 056 656 2902
e-mail:grzegorz.inatlewski@elana.pl

 

 

Kadry

 Boryszew HR Service Sp. z o.o.
Archiwum Elany tel. 056 656 2310
     Kontakt tel. 056 656 1352 

 

 

Skontaktuj się z nami

BORYSZEW S.A. ODDZIAŁ ELANA W TORUNIU,

Ul. Marii. Skłodowskiej-Curie 73; 87-100 Toruń

NIP 837-000-06-34, KRS 0000063824 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wysokość kapitału zakładowego: 240 000 000,00 zł.

Część kapitału własnego: 240 000 000,00 zł.

Elana Toruń

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń