48 56/ 6562900 sekretariat@elana.pl

HISTORIA

HISTORIA

Firma rozpoczęła produkcję w grudniu 1963 r. Ostatnie dziesięciolecie upłynęło w Elanie pod znakiem restrukturyzacji. W 1993 r. przedsiębiorstwo państwowe – Zakłady Włókien Chemicznych, przekształciły się w jednoosobową spółkę skarbu państwa, stając się w ten sposób jedną z firm uczestniczących w programie powszechnej prywatyzacji. W styczniu 2001 nowymi akcjonariuszami Elany zostali: Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA, Huta Oława S.A. oraz Roman Karkosik. Od 29 marca 2004 r. Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA stał się jedynym akcjonariuszem Elany posiadającym 100% akcji i głosów na Zgromadzeniu Elana S.A. 28 stycznia 2005 r. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XXI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował połączenie Spółek: Elana SA oraz Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA, polegające na przejęciu Elana SA przez Spółkę Boryszew SA. Obecnie Elana działa pod nazwą Boryszew Spółka Akcyjna Oddział Elana w Toruniu.

 

W warunkach nasilającej się konkurencji firma szuka sposobów gwarantujących sukces gospodarczy. Źródeł tego sukcesu upatruje między innymi w sposobie zarządzania, a orientacja rynkowa jest wiodącym elementem polityki firmy.

 

Elana, jako jeden z pierwszych zakładów w Polsce, wdrożyła zintegrowany system zarządzania obejmujący jakość (ISO 9002), środowisko (ISO 14001) oraz bezpieczeństwo i higienę pracy (PN-N-18001).