48 56/ 6562900 sekretariat@elana.pl

SPÓŁKI ZALEŻNE

SPÓŁKI ZALEŻNE

 

 

Boryszew GREEN ENERGY & GAS  Sp. z o.o.

Boryszew GREEN ENERGY&GAS Sp. z o.o. zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą następujących czynników energetycznych:

  1. Energia elektryczna (6,0 kV i 0,4 kV).
  2. Sprężone powietrze technologiczne o ciśnieniach od 0,3 do 1,0 MPa.
  3. Sprężone powietrze suche o ciśnieniu 0,6 MPa.
  4. Azot gazowy o ciśnieniach 0,6 MPa i 1,0 MPa.
    www.elana-energetyka.pl
     

 

 

 

Nieruchomości Elana 

Park Przemysłowy ELANA to zwarta enklawa przedsiębiorczości, czyli ok. 100 najemców oraz ok. 70 przedsiębiorców. Oferuje tereny inwestycyjne, hale magazynowe i produkcyjne oraz powierzchnie biurowe wraz z możliwością dostosowania nieruchomości do potrzeb inwestora i wsparciem procesu inwestycyjnego (doradztwo w zakresie projektowania, pomoc w uzyskaniu dokumentów administracyjnych).

Nieruchomości posiadają pełne uzbrojenie nie tylko w podstawowe media (energia elektryczna, woda, kanalizacja), ale również istnieje możliwość podłączenia większości z nich do sieci technologicznych (para, azot).

Tereny inwestycyjne nie posiadają Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, więc przy konfiguracji zabudowy i przeznaczenia gruntów należy opierać się na Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, które zakłada dowolność zagospodarowania gruntu i możliwość wprowadzenia zabudowy (magazyny, składy, produkcja, powierzchnie biurowe, usługi i inne). Ponadto nie ma ograniczeń w zakresie lokowania działalności o charakterze uciążliwym, a także nie jest wymagana rekultywacja terenu.

www.nieruchomosci.elana.pl