Elana Toruń
  • LABORATORIUM
  • WERSJE JĘZYKOWE
  • english
  • deutsch

SYSTEM JAKOŚCI

print zmniejsz czcionkę czcionka standardowa zwiększ czcionkę

Laboratorium jest częścią Oddziału Elana, w którym wdrożony jest i z powodzeniem funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami PN-EN ISO 9001:2001. Regularnie odbywające się w Oddziale audyty wewnętrzne i zewnętrzne, potwierdzają kompetencje i prawidłowe zarządzanie.

Od 2000 roku Laboratorium posiada także autonomiczny system sterujący pracą jednostek badawczych, potwierdzający prace z Dobrą Praktyką Laboratoryjną, zgodny z wymaganiami normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

W Laboratorium funkcjonuje Księga Jakości, Procedury Jakości i Procedury Ogólne oraz Instrukcje i Procedury Badawcze. Praca zgodna z założeniami zawartymi w wymienionej dokumentacji gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w Laboratorium.

Zgodność z wymaganiami normy w zakresie akredytacji, potwierdziło Polskie Centrum Akredytacji nadając CERTYFIKAT AKREDYTACJI AB330.

Kierownictwo Laboratorium w trosce o prawidłowe funkcjonowanie systemu i ciągły rozwój wydało Politykę Jakości i okresliło Cele Jakościowe.

W celu weryfikacji poprawności wykonywania analiz Laboratorium regularnie bierze udział w międzylaboratoryjnych badaniach biegłości. Dotyczą one oznaczenia zawartości WKK w pyłach (IMP Łódź), stężeń benzenu i toluenu (IMP Łódź), hałasu na stanowiskach pracy (WSSE w Tarnobrzegu), badań fizykochemicznych węgla (CLP-B Jastrzębie Zdrój), pomiarów natężenia oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy (PSS-E w Gdyni).

 
Informacja o Laboratorium Badań Środowiskowych na stronie PCA: tutaj

  
Załączniki:
 Certyfikat Akredytacji